AS GUAGUAS DO CONCELLO

Por eiqui estamos, estes días tan sinalados que se aproximan, Nadal, Reis,…., temos unha corporación municipal que é, é,…, non me saen as verbas para descrbilos, pobriños alguns de nos dandolles un pouco de cera e eles pola contra facendonos agasallos, ata nos regalan liña de bus nova, jaja, pero que se creeran estes elementos que eles son moi listos ou nos moi parvos porque senon non hai por onde coller oque pretenden facer. Non sei a santo deque ben o de retirarnos unha liña, será para mellorarnos as prolongadas esperas nas paradas, osexa que é polo noso ben, xa e unha me–a con perdón, pouco lles importa o que pensen as e os cidadans do concello cando hai xente de distintos barrios da cidade que non están dacordo e sobre todo cando eles mesmos recoñecen (os do concello) que a zona de Mariñeiros sae perxudicada.

Señores do Concello danse vostedes conta que estamos a falar dun SERVIZO PÚBLICO o cal pagamos todol@s contribuintes, coido que non se decatan diste pequeno detalle xa que coido que de ser asi deberian de ternos enconta e non só cando hai eleccions.

Sabe alguén que andaría argallando o Sr. Freire e compañia pola zona do Castrillon