Convocatoria da Asemblea Xeral Anual da A.VV.

Deixámosvos aquí a convocatoria para as persoas socias da A.VV. da asemblea anual ordinaria que se vai celebrar este vindeiro sábado día 20. A convocatoria formal xa foi enviada por correo postal aos socios e socias da asociación.

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA ANUAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE NOVO MESOIRO.

Pola presente é convocada a Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación de Veciños de Novo Mesoiro para o vindeiro sábado, 20 de xuño, ás 12.00 h, en primeira convocatoria, 12.30 h en segunda, no salón de actos do Centro Cívico de Novo Mesoiro (rúa Os Ancares 15), coa seguinte orde do día.

  1.  Lectura e aprobación, se proceder, da acta da asemblea anual ordinaria anterior de data 13 de setembro de 2014.
  2. Lectura e aprobación, se proceder, do Informe de Finanzas.
  3. Lectura e aprobación, se proceder, do Informe de Xestión.
  4. Varios

Enlace coa carta da convocatoria.