Colexio en Novo Mesoiro

NOTA INFORMATIVA

Dende a directiva da AVV queremos informar do que ven solicitando a AVV con respecto que saíu onte nos medios de comunicación sobre a construción dun CEPI no noso barrio. Queremos recalcar que esta demanda ven solicitada por parte da veciñanza do barrio ante unha necesidade básica e urxente sen cubrir. Por iso queremos presentar publicamente estas aclaracións:

 

  •   En maio de 2015 presentouse por Rexistro na Xunta a demanda dun CPI, centro público integrado, que teña toda a educación obrigatoria, coa recollida de case 4000 mil firmas polo barrio en so 15 días. Resaltar que o que máis urxe agora é o ciclo da ESO, xa que os colexios públicos onde @s nen@s do noso barrio estudan ( Manuel Murguía, Alborada, Salgado Torres) carecen deste ciclo. Dada a singularidade do noso barrio e as distancias co resto de centros públicos de educación da cidade, e que este ciclo non existen no noso barrio, teríase que acudir ou a IES Elviña, IES Puga Ramón ou cunha liña ao CIFP Someso para poder estudalos, cunha distancia que pode ser ate de 4-5 km. Hai que ter en conta que en xaneiro de 2015 eran 1575 nen@s os empadroados no barrio, polo que se pode dar moi facilmente que moitos deles non teñan praza nestes centros e se teñan que repartir pola cidade. Por iso urxe que se programe para o barrio a creación dun CPI e non dun CEIP como veñen nas noticias que onte saíron nos diferentes medios de comunicación.
  • Como complemento da proposta  inicial d@s veciñ@s, e para que a inversión sexa menor, propuxemos as administracións (Concello e Xunta) que se puidera combinar, inicialmente,  as novas instalacións coas existentes no colexio Manuel Murguía,  repartindo nos dous centros toda a educación obrigatoria, e recortando os gastos que levan facer este tipo de centros.
  • Dende a AVV  queremos mostrar o noso malestar por que temos solicitado varias veces por rexistro unha reunión c@s representant@s da Consellería de Educación da Xunta de Galicia   para informarlles das demandas da veciñanza e poder compartir opinións, a última solicitude foi fai un mes; e polo de agora non tivemos ningunha resposta por parte deles, só tendo a información no que sae nos medios ou nos informa o Concello.
  • Queremos tamén afirmar que non imos entrar en guerras entre administracións polo que les pedimos a ámbalas dúas que non usen subterfuxios legais para dilatar este proceso e que antes de rematar o ano xa se teña empezado a construción do novo centro.
  • Que a nova ubicación levaría que se retirasen os ortos urbanos, tendo o compromiso do Concello que os reubicaría noutro espazo do barrio.

Por todo isto solicitamos unha xuntanza coas distintas administracións ( Concello e Xunta de Galicia) para que nos expliquen cal son os proxectos existentes, ubicacións e prazos e como se poden combinar coa demanda da veciñanza, pudendo realizase esta xuntanza en convocatoria aberta a todo o barrio ou só con representantes da AVV e de nais e pais do barrio.