Este fin de semana los carriles del Polígono de Pocomaco sufrirán desvios

­­Apertura de tapas de arquetas e retirada de cartel de obra na primeira avenida do Polígono de Pocomaco
Entre o sábado 5 de marzo ás 08:00 e o domingo 6 de marzo ás 22:00 horas, será necesario en horario continuo o desvío de carrís cara a beiravías nos puntos onde están as arquetas. Estas están situadas no eixo da vía ou en carril . Valarase a contorna de traballo de cada arqueta. Teranse dous puntos de afección simultaneamente.