Execución de gabias na estrada de Pocomaco (zona da glorieta dos hoteis)

Até o venres 27 de xaneiro será necesario o estreitamento dos dous carrís da estrada de Pocomaco por execución de gabia na calzada. Habilitarase un carril para cada sentido de circulación durante os 100 primeiros metros. Manteranse todos os movementos de tráfico da glorieta.