Principais reivindicacións, necesidades, solicitudes e/ou deficiencias que se teñen detectado no barrio de Novo Mesoiro.