PROGRAMAS ELECTORALES NOVO MESOIRO 2019

Hemos realizado una recopilación de las propuestas que tienen los principales partidos para el barrio, se van publicando por orden de llegada, igualmente si algún partido quiere añadir las suyas que las mande a victorlamela@corunaonline.es:

Partido Socialista

Medidas para el Novo Mesoiro que quieres:

1) Trabajaremos para que la administración autonómica dote de cocina propia al nuevo colegio de Novo Mesoiro.
2) Proyectaremos un parque cubierto en el barrio.
3) Mejoraremos los horarios del centro TEU, actualmente infrautilizado.
4) Daremos preferencia a las entidades federadas a la hora de utilizar el pabellón del barrio.
5) Impulsaremos el corredor verde de las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume.
6) Mejoraremos en el marco de la reordenación de líneas de transporte público urbano la conexión de Novo Mesoiro con el resto de la ciudad.
7) Mejoraremos el mobiliario urbano y la iluminación en los espacios públicos del barrio.
8) Mejoraremos el mantenimiento y la limpieza de las zonas verdes del barrio.
9) Ampliaremos y dotaremos de más plazas a la escuela infantil municipal.
10) Mejoraremos la conexión peatonal entre Novo Mesoiro y los barrios del entorno, así como con el resto de la ciudad.
11) Dotaremos al barrio con una biblioteca con programación de actividades culturales.
12) Habilitaremos caminos seguros a través de sendas peatonales que conduzcan a las dotaciones escolares.

 

BNG

• Construción dunha biblioteca municipal que dea servizo ao toda a contorna de Novo Mesoiro, Feáns, Mesoiro, Vío, Urbanización Breogán, avenida Obradoiro, Martinete, Castro de Elviña e demais zonas. Neste sentido consensuar coa veciñanza as dotacións necesarias para a parcela pública ao carón do polideportivo e pista da Fundación Johan Cruyff.

• Realización da obra da segunda fase do corredor entre as rúa Fragas do Eume e Ribeira Sacra, habilitando as partidas orzamentarias necesarias nos orzamentos municipais.

• Completar a habilitación dos baixos municipais da Rúa Ribeira Sacra,

concretamente o referido ao baixo núm. 17 e darlle contido ao “Espazo TEU”, adaptando eses espazos públicos para a veciñanza e as organizacións e asociacións que están constituídas hoxe no barrio co obxecto dar un

servizo público. Neste sentido, propoñemos as seguintes dotacións para goce veciñal:

– Aula de ordenadores e impresoras públicas para que nenos e nenas, en particular, e a veciñanza do barrio, en xeral, puidesen imprimir

traballos, acceder a contidos a través da internet, realizar currículos etc.

– Aula pública para charlas, reunións ou actos (reunión de comunidades de veciños, actos públicos de presentación de libros, charlas de

colectivos, actos políticos etc.).

– Aula onde trasladar actividades do Centro Cívico, co obxecto de desconxestionar o propio centro.

– Punto de recollida e entrega de libros da Rede de Bibliotecas Municipais mentres non se constrúa unha Biblioteca no barrio.

• Ampliar o Centro Cívico, co obxectivo, entre outros, de poder ofrecer máis actividades e servizos. Apertura dun despacho de atención permanente de información para a xestión inmediata coa administración local (pagamento fraccionado do IBI, pagamento xenérico de impostos e multas, presentación de solicitudes etc.).

• Ampliación das prazas da Escola Infantil Municipal “A Caracola”. A construción modular deste edificio permite amplialo, polo que se poderían crear novas prazas para anos vindeiros.

• Construción de sendas medianas separadoras de calzada na rúa Illas Sisargas (primeiro tramo do acceso ao barrio até a primeira rotonda) e na avenida Novo Mesoiro (entre a segunda e terceira rotonda do polígono).

• Respecto ao Centro de Saúde de Novo Mesoiro, demandar diante do Sergas a apertura de novo da cota de pediatría, demandar a dotación dunha praza

máis para o persoal médico de familia, dunha praza máis para o servizo de

enfermaría e dunha praza máis para o servizo administrativo, ademais de exixir a apertura de atención ao público do centro en horario de tardes.

• Demandar da Deputación a construción dos tramos que aínda están

pendentes e, naquelas zonas onde permita o ancho da calzada, ampliar as beirarrúas na estrada CP0512, sobre todo nas contornas peonís do barrio, da rotonda de Pocomaco, estrada de Mesoiro e estrada de Feáns.

• Colocación dun panel informativo no pavillón deportivo coas quendas e

horarios semanais co obxecto de facilitar o seu uso para a veciñanza do barrio e poder tramitar as solicitudes para o uso nos horarios libres ou sen asignar. Instalación dun ordenador con conexión a internet para o persoal

traballador do centro para poder axilizar a posibilidade de solicitar o uso do pavillón desde o mesmo centro e facer as xestións derivadas das propias instalacións.

 

Partido Popular

NOVO MESOIRO IMPARABLE

• Ejecución de la segunda fase del corredor entre las la Calles Fraga do Eume y Ribeira Sacra

• Ampliación del Centro Cívico

• Ampliación del aparcamiento en la cabecera de la la Calle Ribeira Sacra

• Recuperar el bajo número 15 de la la Calle Ribeira Sacra como espacio complementario del Centro Cívico existente

• Reforma y ampliación de la pista deportiva de la la Calle Fragas do Eume

• Pista de patinaje y skatepark

• Mejora del entorno del rio

• Ampliación de los plazos, horarios y actividades del Centro Cívico

• Mejorar las líneas y frecuencias de autobuses.

 

Marea Atlantica

Que faremos nos próximos catro anos en Novo Mesoiro e Feáns?

Queremos avanzar na transformación da Coruña cara a Capital das Persoas.
Unha cidade máis amable, que coida do seu espazo público e das súas xentes.
Melloraremos os lugares de convivencia, como as áreas de xogo infantil: en Novo Mesoiro cubriremos parcialmente unha destas zonas para que, nos días de choiva, as nenas e nenos poidan xogar na rúa. Tamén faremos melloras substanciais no parque principal do barrio, introducindo unha zona de xogos para a mocidade, así como pequenas zonas cubertas que potencien o parque como outro dos focos de integración interxeracional do barrio.

Dentro do proxecto de dignificación dos núcleos históricos da cidade interviremos en Feáns e Mesoiro, mellorando as condicións de urbanización e de accesibilidade nos seus camiños e espazos comúns. E tamén, coa posta en marcha do novo mapa de liñas de bus, melloraremos a conexión do barrio co resto da cidade co incremento das frecuencias do autobús.

Traballaremos na recuperación e dignificación dos ríos, fontes, lavadoiros, estanques e humedais da Coruña. Poñeremos ao dispor da veciñanza os leitos fluviais do río de Monelos nos tramos do Val de Feáns e do río de Mesoiro, e recuperaremos o río de Pastoriza, ademais do tramo do río de Quintas, que xa está en curso. Crearemos tamén o Bosque de Breogán, que contará, nos seus 83.000 metros cuadrados, cunha rede de sendeiros e de mobiliario para o lecer e o descanso.