INFORMACION LOTERIA

Información!
Horario de cobro do reintegro de Lotaría de Nadal da A.VV. até o 22 de marzo (salvo causa sobrevida).
Todos os xoves en horario de:
– Mañá, de 11.00 h a 12.00 h.
– Tarde, de 18.00 h a 19.00 h.
No despacho do Centro Cívico.
Grazas.