Así estará dotado o Centro Cívico e Social de Novo Mesoiro

 

A construcción do edificio comportará o seguinte programa:

     SALA USOS MÚLTIPLES                                                                       1X200 m²

          CAMERINOS………………………………………………………………………………. 2X18 m²

          ALMACÉN………………………………………………………………………………….. 1X25 m²

          SALA POLIVALENTE………………………………………………………………….. 2×50 m²

          DESPACHOS……………………………………………………………………………….. 6×15 m²

          SALA DE XUNTAS……………………………………………………………………….. 1×30 m²

          LUDOTECA……………………………………………………………………………….. 1×100 m²

          SALA DE LECTURA…………………………………………………………………….. 1×50 m²

          VESTÍBULO………………………………………………………………………………… 1×85 m²

          CIRCULACIÓNS E ASEOS…………………………………………………………. 1×120 m²

E ista será a sua ubicación:

 

O centro civico e social estará ó final da rua Ancares e terá aparcamento diante
O centro civico e social estará ó final da rua Ancares e terá aparcamento diante