Cine gratis no MACUF.Sabado 31 de Xaneiro as 18:00.

CINE GRATUITO, promovido dende A Concellaría de Mocidade, Solidariedade e Normalización Lingüística organiza no primeiro trimestre de 2009 e en colaboración co Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa e a CRTVG, un ciclo de cine dirixido aos máis pequenos da casa.
Looney Tunes: De novo en acción.
Bugs Bunny e o Pato Lucas volveron a se lear.
Canso de estar á sombra de Bugs, Lucas decidiu
abandonar o estudio para sempre. Axúdao a
vicepresidenta de comedia de Warner Bross,
Kate Houghton, unha muller con pouco sentido
do humor que o libera do seu contrato e ordena
ao garda xurado e aspirante a especialista de
cine, D.J. Drake, que o conduza fóra dos terreos
do estudio; noutras palabras, o noso heroe é
despedido e abandonado á súa sorte na rúa
Museo de Arte Contemporáneo UNION FENOSA -MACUF
Avenida de Arteixo 171, (A Grela-Bens)
15007 A Coruña
Aparcamiento gratuito. Autobús urbano nº 11