Orzamentos participativos, votación

VOTA E DEMOSTRA QUE SOMOS O BARRIO MÁIS ACTIVO DA CIDADE

Dende a AVV queremos facer chegar que xa se abriu o prazo para votar o millón de euros que o Concello vai invertir a través deste tipo de orzamento participativo.
Esta inversión por parte do Concello vai ser para a proposta ou propostas máis votadas en toda a cidade (sempre que sexan viables legalmente), indistintamente do obxecto de que se trate a inversión.

Dende a directiva da AVV quermos mostrar a nosa disconformidade neste proceso, xa que en vez de reflectirse unha participación en relación das necesidades da cidade ou dos barrios-distritos,  vai ser un concurso de que movemento, asociación ou persoa física ou xurídica é capar de aglutinar o maior número de votos indistintamente da necesidade real do investimento para un barrio ou para a cidade. Frente  isto, defendemos que os orzamentos participativos deben ser entendidos por barrios-distritos, sendo a veciñanza  destes os que decidiran cales serían os investimentos necesarios.

Como entendemos que isto vai ser unha carreira que busque unha capacidade de conseguir máis votos, nos fixemos varias propostas para o noso barrio que queremosvos adxuntar para que votedes incluindo as que propuxeron algúns dos nos@s veciñ@s. Para votar tedes que ser maiores de 16 anos, rexistrarvos na páxina web https://aportaaberta.coruna.es , hai de prazo ata o 15 xullo e se poden votar tantas como se queran.

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/259

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/258

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/260

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/154

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/224

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/83

https://aportaaberta.coruna.es/participatory_budget/investment_projects/59

 

 

Recollidas de asinaturas Centro de Saúde

avv

Adxuntamos o texto para a recollida de asinaturas que realizaremos polo barrio  para solicitar a XUNTA a creación dun turno de tarde no Centro de Saúde de Novo Mesoiro

Todas aquelas persoas que queiran firmar poden pasar polos establecementos do barrio que teñan o texto pegado na súa cristaleira.

Tamén se querdes colaborar na recollida de asinaturas podédesnos pedir a documentación a traves do noso email avv@novomesoiro.com

«Dende a AVV de Novo Mesoiro levamos moitos anos solicitando a dirección do SERGAS, e no seu caso a  dirección da Xunta de Galicia – Consellería de Sanidade e Servicio Galego de Saúde, a creación dunha quenda completa  de tarde no Centro de Saúde de Novo Mesoiro, centro que  acolle a todos @s veciñ@s de Novo Mesoiro, Feáns, Mesoiro, Urbanización Breogán, POCOMACO e as Rañas.

Como ven saben, a tanto a dirección do SERGAS como da Xunta de Galicia, vivimos nuns barrios afastados do resto da cidade, onde calquera desprazamento  a outro centro de saúde supón a necesidade de movernos no coche, ou de empregar a rede pública de transporte utilizando transbordo cando menos de 2 autobuses, xa que non temos posibilidade de acudir a outro centro de Saúde a pé, supoñendo un agravio fronte outr@s veciñ@s da cidade.

A falta dunha quenda pola tarde supón que moit@s veciñ@s decidan non trasladar a súa tarxeta ao centro de saúde do barrio por incompatibilidade horaria, e se a isto se lle suma que non hai unha matrona e so un pediatra, cunhas listas de espera as veces de máis de 7 días fai que os datos que manexa o SERGAS en solicitudes non sexan reais, e que a demanda sexa moito maior da que existe, polo que a excusa de falta de solicitudes que din  non se acorda coa realidade, a parte é o único centro de saúde da cidade que so ten unha quenda de traballo.

Se a isto sumamos que somos o barrio con mais nenos en idade escolar con mais de 1800 e cunha media de idade total que non sube dos 33 anos, NON PODEMOS ACEPTAR que so exista unha quenda no noso centro de saúde, con 2 médic@s ( que acostuman a cambiar a cotío), 3 enfermeiras ( 1 de pediatría) e 1 pediatra, para máis de 8000  posibles usuarios.

Por iso os abaixo asinantes solicitamos a XUNTA de GALICIA, e no seu caso, a CONSELLERÍA DE SANIDADE que:

A creación doutra quenda de tarde para o Centro de SAUDE de NOVO MESOIRO cun  equipo de medic@s, enfermeir@s, matronas e pediatr@ para atender @s veciñ@s do barrio»

LOCAIS MUNICIPAIS DE RIBEIRA SACRA

avv

LOCAIS MUNICIPAIS DE RIBEIRA SACRA

A  directiva da AVV de Novo Mesoiro queremos facer unha consulta a veciñanza do barrio sobre os usos que se poden dar aos  3 locais municipais que hai en Ribeira Sacra 15 -19. Esta consulta, foi formulada por nós,  na reunión que tivemos cos técnico municipais o 13 de abril, co fin de buscar uns unha utilidade que reverta  noso barrio.

Así, quedamos en pasarlle aos técnicos aquelas suxestións que dende a directiva tiñamos apuntadas e tamén as que @s veciñ@s do barrio crean convenientes e necesarias.

Por iso solicitamos que nos comuniquedes, ben sexa por email (avv@novomesoiro.com), ben sexa contestado neste blog ou no facebook, o  que credes que destinos serían bos para eses locais e nos trasladaremos as vosas propostas ao Concello para que eles decidan cales son as mellores que se adaptan as necesidades vs inversión.

                Enumeramos algunhas das nosas propostas que temos pensado:

 1. Creación dunha pequena biblioteca, cunha zona de recollida e entrega de libros dependendo este espazo das bibliotecas municipais. Con isto queremos solicitar, non caso de que non chegue o espazo para crear unha biblioteca, dado existe uns metros e ratios mínimos, e mentres non se crea unha para o barrio, que se dote dun espazo ou despacho onde se podan solicitar e recoller libros das bibliotecas municipais, e se teña un pequeno número de libros, xornais etc.
 2. Un aula de informática e redes, para que a xente poida ter acceso gratuíto e con equipos, igual que nas bibliotecas municipais
 3. Un sala grande que se pode destinar a varias cousas :
 • Reunións pola tarde das comunidades de veciñ@s do barrio para as súas reunións ordinarias.
 • Para facer cursos de formación para desempregado.
 • Para facer cursos para rapaces ( tipo idiomas, reforzamento de estudos etc)
 1. Pequena oficina da policía local e de rexistro do concello (parecido o do Forum Metropolitano)
 2. Sala para facer actividades do centro cívico, para ampliar as ofertas e prazas ( poden ser actividades deportivas, obradoiros, actividades culturais etc)
 3. Oficinas para o uso de entidades sociais sen ánimo de lucro que realicen as súas actividades no barrio e na contorna.

 

Cupo fechado en Pediatría no Centro de Saúde de Novo Mesoiro

avv

Dende a directiva da AVV de Novo Mesoiro queremos denunciar que o barrio de novo mesoiro ten un recorte máis nun servizo público tan básico como é a asistencia en pediatría para os novos nacementos do barrio.

Desde o pasado mes de decembro,  no centro de saúde do noso barrio non aceptan máis altas novas en pediatría. Isto supón que se tes o teu  primeiro rapaz/a  terías que buscarte  outro centro de saúde na cidade que cho poida coller, coa única  excepción que manteñen  para aceptar mais nen@s e se tes un/unha fill@ maior con alta no centro de saúde,  xa que teñen a obrigación de aceptar o nov@ irmá/an no mesmo centro.

O Centro de Saúde de Novo Mesoiro ten como área de influencia  os barrios de  Novo Mesoiro, Feáns, Mesoiro, e a Urbanización  Breogán, o que supón mais de 12000 persoas, con máis de 1800 nen@s empadroados. Para toda esta xente  só temos  2 médicos de familia,  1 Pediatra e 3 enfermeiras (unha de pediatría) , e non hai matrona ( e iso que somos o barrio con máis nacementos de toda a provincia e Galicia),  e todo so na quenda de maña .  Isto provoca que moita xente destas zonas afectadas, teñan que apuntarse noutros centros de saúde para que poida compatibilizar co seu traballo as posibles asistencias aos médic@s. Se a isto sumámoslle  que  non se pode apuntar a mais nen@s en pediatría, e que  por riba a solución que te dan e que te busques ti o centro de saúde, vemos claramente un recorte  social neste  servizo público básico por parte da Xunta de Galicia.

Esta situación parécenos bochornosa, somos o barrio que máis nacementos temos (mentres a natalidade baixa en toda Galicia en Novo Mesoiro crece) , que mais nen@s en idade escolar hai de toda a cidade, un barrio en crecemento de poboación,  e somos os que menos servizos públicos nos asinan dende as distintas administracións (recordamos tamén que non temos servizo público de transporte  directo a outro centro de saúde ,ao  CHUAC, ou a centros con especialistas médicos,  debendo facer varios transbordos para chegar a eles).

Dende a AVV de Novo Mesoiro levamos moitos anos demandando a Consellería de Sanidade que se aumente servizos do Centro de Saúde por qué non chegan para a demanda que temos e provoca que moita xente do barrio teña como centro de saude outro da cidade. Un centro de saúde que é totalmente novo, cunha planta  enteira baleira, sen ningún uso, e con espazo para poder dar moitos máis servizos @s veciñ@s.

Por isto dende a AVV pedimos publicamente o apoio de todas as forzas políticas da cidade que nos representan no concello, pedíndolles o seu compromiso de defender publicamente esta demanda básica para o noso barrio.

Tamén pedidos unha reunión urxente cos representantes da Consellería de Sanidade para que expliquen @s veciñ@s cales son as causas de estas carencias e cales van a ser as solucións que propoñen.

A noticia correu pola rede e xa temos o comunicado de prensa do concello e o que está a sair hoxe nos medios

La Opinion de A Coruña

Radio Voz

Radio Cope

13-04-16 Nota Reunión coa Consellería de Sanidade_Página_1 13-04-16 Nota Reunión coa Consellería de Sanidade_Página_2

 

 

 

SO UN COLEXIO PUBLICO PARA O NOSO BARRIO

DENUNCIA

A directiva da AVV de Novo Mesoiro queremos denunciar que:

Na distribución dos colexios públicos para as novas solicitudes de escolarización dos nen@s do noso barrio deste ano, só nos corresponde o Manuel Murguía como  ÚNICO COLEXIO PÚBLICO, dentro da zona de influencia marcada pola Xunta e o Concello. Colexio con só 25 prazas por curso.

Parece ser que estos técnicos da Xunta de Galicia e do Concello non entenden que somos o barrio con máis nacementos de toda A Coruña e aréa metropolitana, que somos o barrio con máis nen@s en idade  para escolarizar, e que somos o barrio con mais demanda de prazas nos colexios.

Tamén, parece ser, que están a facendo caso omiso da campaña que dende o ANPA do Salgado Torres están a levar para introducir  o colexio dentro do área de influencia e poder ter un BUS ( algo básico e normal ), colexio, por certo,  que ten moitos nen@s do noso barrio. E non só fan caso omiso senón que por riba quitaronno da area limtítrofe, pasando o Alborada como limítrofe e non de influencia.

QUERENNOS VACILAR OU QUE!

zona influencia PUBLICOSDende a directiva da AVV queremos recalcar que tenemos, como barrio, e cidadáns,  o dereito a cubrir unha NECESIDADE BÁSICA  como é a educación pública, a de ter un COLEXIO PÚBLICO  con prazas e instalacións adecuadas a demanda do barrio,  e  non a de ter que acudir a centros concertados para escolarizar @s nos@s nen @s; onde se cobra pola ensinanza pública, por que se cobra, de forma indirecta e con coñecemento da Xunta, ben sexa con donativos, con pago de  actividades, aportacións voluntarias etc e sempre cun caracter casi obrigatorio.

Como barrio temos solicitado a creación dun Centro Publico de Integrado, algo que urxe construir o antes posible, e parece ser que as argucias legais da Xunta está a paralizar isto,  e que a demora pode levar que o Colexio non se empece a construir este ano. Temos solicitado varias xuntanzas por rexistro con representantes da Xunta de Galicia e polo de agora non temos constestación.

Por iso solicitamos públicamente:

A) Unha reunión entre o Concello, A Xunta de Galicia ( representantes de Educación) e a AVV e representantes das nais/pais do barrio para:

 • 1) Para pedir explicacións nas modificacións das áreas de influencia e limítrofes do noso barrio,  e para que se poidan intruducir as modificacións necesarias para que tanto el Alborada como el Salgado Torres estean dentro desa aárea de influencia mentras non se constrúe o novo colexio, e asi poder compartir  os buses entre os dous colexios.
 • 2) Para pedir información de como está este proceso da construcción do novo Colexio,  onde  se vai construir,  que se quere construir e porque se está a dilatar este tema.

 

Colexio en Novo Mesoiro

NOTA INFORMATIVA

Dende a directiva da AVV queremos informar do que ven solicitando a AVV con respecto que saíu onte nos medios de comunicación sobre a construción dun CEPI no noso barrio. Queremos recalcar que esta demanda ven solicitada por parte da veciñanza do barrio ante unha necesidade básica e urxente sen cubrir. Por iso queremos presentar publicamente estas aclaracións:

 

 •   En maio de 2015 presentouse por Rexistro na Xunta a demanda dun CPI, centro público integrado, que teña toda a educación obrigatoria, coa recollida de case 4000 mil firmas polo barrio en so 15 días. Resaltar que o que máis urxe agora é o ciclo da ESO, xa que os colexios públicos onde @s nen@s do noso barrio estudan ( Manuel Murguía, Alborada, Salgado Torres) carecen deste ciclo. Dada a singularidade do noso barrio e as distancias co resto de centros públicos de educación da cidade, e que este ciclo non existen no noso barrio, teríase que acudir ou a IES Elviña, IES Puga Ramón ou cunha liña ao CIFP Someso para poder estudalos, cunha distancia que pode ser ate de 4-5 km. Hai que ter en conta que en xaneiro de 2015 eran 1575 nen@s os empadroados no barrio, polo que se pode dar moi facilmente que moitos deles non teñan praza nestes centros e se teñan que repartir pola cidade. Por iso urxe que se programe para o barrio a creación dun CPI e non dun CEIP como veñen nas noticias que onte saíron nos diferentes medios de comunicación.
 • Como complemento da proposta  inicial d@s veciñ@s, e para que a inversión sexa menor, propuxemos as administracións (Concello e Xunta) que se puidera combinar, inicialmente,  as novas instalacións coas existentes no colexio Manuel Murguía,  repartindo nos dous centros toda a educación obrigatoria, e recortando os gastos que levan facer este tipo de centros.
 • Dende a AVV  queremos mostrar o noso malestar por que temos solicitado varias veces por rexistro unha reunión c@s representant@s da Consellería de Educación da Xunta de Galicia   para informarlles das demandas da veciñanza e poder compartir opinións, a última solicitude foi fai un mes; e polo de agora non tivemos ningunha resposta por parte deles, só tendo a información no que sae nos medios ou nos informa o Concello.
 • Queremos tamén afirmar que non imos entrar en guerras entre administracións polo que les pedimos a ámbalas dúas que non usen subterfuxios legais para dilatar este proceso e que antes de rematar o ano xa se teña empezado a construción do novo centro.
 • Que a nova ubicación levaría que se retirasen os ortos urbanos, tendo o compromiso do Concello que os reubicaría noutro espazo do barrio.

Por todo isto solicitamos unha xuntanza coas distintas administracións ( Concello e Xunta de Galicia) para que nos expliquen cal son os proxectos existentes, ubicacións e prazos e como se poden combinar coa demanda da veciñanza, pudendo realizase esta xuntanza en convocatoria aberta a todo o barrio ou só con representantes da AVV e de nais e pais do barrio.

 

Novo Mesoiro, pertencemos a outro concello?

O Concello da Coruña,  vólvese a esquecer do noso barrio.

Para algúns, cando pensan na Coruña, NÓS non existimos, debemos ser dun concello independente:. Iso si, cando toca pagar o IBI como barrio de primeira, si somos do concello.

Outra vez máis, como o resto das corporacións que pasaron polo Concello, Novo Mesoiro non volve a contar para alguhas das súas políticas, neste caso para a concellería de Medio AMbiente, e o seu camión de punto limpio.

Parece ser, que en Novo Mesoiro non xeramos residuos sólidos reciclables, e que os puntos limpos da cidade estan perto do noso barrio ( Rosais e Eiris),  por que que o camión do punto limpo nin se achega ao noso barrio . Iso si, nos Rosais  que teñen un punto limpo a 100 mts estará 3 días.

Sra/srs do concello, estamos fartos de que cando se fala de cidade nós escasamente aparecemos, empecen a pensar que tamén existimos e que queremos o mesmo que o resto dos barrios da cidade, e xa temos demsiadas carencias, para que enriba, cando se promove algo, non se conte con nós.

IMG-20160107-WA0003

La AVV se reúne con el alcalde Carlos Negreira y las concejales adscritas al barrio Susana Pazos y Carmen Hervada

El pasado lunes día 25 la Junta Directiva se reunía en el Centro Cívico, con el Alcalde de A Coruña y dos Concejales adscritas al barrio , en la cual la AVV les expuso las principales necesidades del barrio con varios puntos, entre los cuales cabe destacar  los siguientes:

 • Reparación de aceras.
 • Refuerzo de línea de bus que incluya bus articulado, así como la necesidad de unir el barrio con la zona de Someso, Universidad y Matogrande.
 • Ampliación de zonas infantiles para edades a partir de los 6 años, así como creación de nuevas zonas de recreo y creación de pistas de juego (futbol, baloncesto, etc).
 • Colocación de barreras protectoras en el borde de las rotondas donde hay parques infantiles.
 • Ampliación a horario de tarde del centro de salud, ampliación de pediatra y matrona
 • Ampliación de la guardería.
 • Colocación de más pasos peatonales a la altura de las paradas de buses escolares (por ejemplo en Calle Ribeira Sacra),que sean semielevados y que adapten las bandas rugosas a la normativa europea.
 • Creación de un complejo deportivo.
 • Creación de una biblioteca.
 • Ampliación de horario de la Ludoteca para conciliación familiar.
 • Mayor presencia policial o creación de la policía de barrio.
 • Colocación en los “Parques naturales de mesas y barbacoas”
 • Colocación de alumbrado en las pistas de tierra de los parques naturales para que la personas que practican deporte a primeras horas de las mañanas y ultimas de la tarde tenga iluminación suficiente para practicar deporte
 • Reparar y asegurar los taludes que están precintados y revisar el resto
 • Colocación de más papeleras
 • Que la zona de los huertos urbanos que será de descanso y contempla barbacoas y mesas sea para uso público y no solo para los arrendatarios de los huertos.
 • Fuentes de agua más funcionales y que puedan usar los críos.
 • Estafeta de Correos en el barrio.
 • Creacion de una zona de esparcimiento para perros.

Cabe decir que hubo compromiso en algún  punto por el propio alcalde en cuanto a comenzar a realizar alguna obra de las solicitadas , que se está a espera de adjudicar y que el tiempo permita el comienzo de la misma

En cuanto tengamos conocimiento de las obras o reparaciones adjudicadas lo comunicaremos.