ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AVV

Estimada/o socia/o:

Pola presente se convoca a Asamblea Extraordinaria a tódalas persoas socias da Asociación de vecinos de Novo Mesoiro que terá lugar o vindeiro sábado 19 de marzo, no centro cívico, as 11:00 en primeira convocatoria e as 11:30 en segunda convocatoria, con un único punto da orde do día:

  1. Modificación dos estatutos da Asociación de Veciños

Despois de moito estudiar e mirar este asunto, entendemos que é urxente e necesario actualizar e adaptar os estatutos da nosa asociación á normativa vixente (Lei Órganica 1/2002 , R.D. 1497/2003, RD 949/2015, RD 1720/2007 de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos….), hai que modernizalos dado que temos diferentes clases de persoas socias e estatus, hai que cambiar algúns erros que existen, e, hai que adaptalos ao momento no que está a AVV e o barrio.

Para poder ver as modificacións e o estatutos orixinais podes descargalos nestes enlaces que se adxuntan:

Estatutos vixente:

https://drive.google.com/file/d/0B9bHc1tQ_59hUEZGUzBHVndwUkk/view?usp=sharing

 

Proposta modificación dos Estatutos:

https://drive.google.com/file/d/0B9bHc1tQ_59hNXI2ZHJOMzVqeTQ/view?usp=sharing

 

Como se pode comprobar a maior parte das modifiacións son adaptacións de xénero, unha maior definición do que son os diversos tipos de persoas socias que existen dentro da AVV e un flexibilización para que haxa unha maior participación dos asociados e asociadas no traballo diario da AVV.

 

Recórdase a todas as persoas socias que o dereito a voto se reserva a todos aqueles que estén ó corrente do pago de cuotas.

 

Para calquer consulta, pregunta ou aclaración dirixirse a: avv@novomesoiro.com.

unnamed

 

AVISO: ESTES DIAS TENDREMOS NUMEROSOS CORTES EN LOS ACCESOS AL BARRIO

Adecuación de terreo para execución de rotonda en DP­0512 con estrada de Cemiterio­Urbanización Breogán (Feans­cruzamento co cemiterio)­ (Deputación da Coruña)

Prorrógase ata o venres 13 de maio de 2016 ás 20 horas esta obra, na que é necesaria en horario continuo a ocupación parcial de calzada permitindo o movemento de tráfico.

Terminación proxecto de mellora trazado DP0512 O Birloque­Arteixo (Deputación da Coruña)

Prorrógase ata o venres 13 de maio de 2016 ás 20 horas esta obra, na que é necesario en horario continuo o corte de carril regulado con semáforos. A lonxitude do corte non excederá de 100 metros. No cruzamento Feans­Obradoiro mañá sábado 12 de marzo entre as 8:30 e as 18 horas, será necesaria a ocupación de carril dando paso alternativo con señalistas.

Recrecido de tapas de arquetas e sumidoiros en DP­0512 Mesoiro Pobo (Deputación da Coruña)

Desde hoxe ata o mércores 23 de marzo de 2016 ás 16 horas, será necesaria a ocupación dun carril, dándolle tráfico alternativo con semáforos polo carril que queda libre. Os fins de semana non haberá afección.

Sinalización horizontal na Zapateira e Mesoiro

Entre mañá sábado 12 e o domingo 13 de marzo de 2016 en horario laboral de 8 a 17 horas, será necesario o corte parcial con señalistas de obra para a sinalización horizontal (pintura de estradas) na Zapateira (Alfonso Molina­AC­14) o sábado e Mesoiro (Pocomaco­zona asfaltada) o domingo.

SO UN COLEXIO PUBLICO PARA O NOSO BARRIO

DENUNCIA

A directiva da AVV de Novo Mesoiro queremos denunciar que:

Na distribución dos colexios públicos para as novas solicitudes de escolarización dos nen@s do noso barrio deste ano, só nos corresponde o Manuel Murguía como  ÚNICO COLEXIO PÚBLICO, dentro da zona de influencia marcada pola Xunta e o Concello. Colexio con só 25 prazas por curso.

Parece ser que estos técnicos da Xunta de Galicia e do Concello non entenden que somos o barrio con máis nacementos de toda A Coruña e aréa metropolitana, que somos o barrio con máis nen@s en idade  para escolarizar, e que somos o barrio con mais demanda de prazas nos colexios.

Tamén, parece ser, que están a facendo caso omiso da campaña que dende o ANPA do Salgado Torres están a levar para introducir  o colexio dentro do área de influencia e poder ter un BUS ( algo básico e normal ), colexio, por certo,  que ten moitos nen@s do noso barrio. E non só fan caso omiso senón que por riba quitaronno da area limtítrofe, pasando o Alborada como limítrofe e non de influencia.

QUERENNOS VACILAR OU QUE!

zona influencia PUBLICOSDende a directiva da AVV queremos recalcar que tenemos, como barrio, e cidadáns,  o dereito a cubrir unha NECESIDADE BÁSICA  como é a educación pública, a de ter un COLEXIO PÚBLICO  con prazas e instalacións adecuadas a demanda do barrio,  e  non a de ter que acudir a centros concertados para escolarizar @s nos@s nen @s; onde se cobra pola ensinanza pública, por que se cobra, de forma indirecta e con coñecemento da Xunta, ben sexa con donativos, con pago de  actividades, aportacións voluntarias etc e sempre cun caracter casi obrigatorio.

Como barrio temos solicitado a creación dun Centro Publico de Integrado, algo que urxe construir o antes posible, e parece ser que as argucias legais da Xunta está a paralizar isto,  e que a demora pode levar que o Colexio non se empece a construir este ano. Temos solicitado varias xuntanzas por rexistro con representantes da Xunta de Galicia e polo de agora non temos constestación.

Por iso solicitamos públicamente:

A) Unha reunión entre o Concello, A Xunta de Galicia ( representantes de Educación) e a AVV e representantes das nais/pais do barrio para:

  • 1) Para pedir explicacións nas modificacións das áreas de influencia e limítrofes do noso barrio,  e para que se poidan intruducir as modificacións necesarias para que tanto el Alborada como el Salgado Torres estean dentro desa aárea de influencia mentras non se constrúe o novo colexio, e asi poder compartir  os buses entre os dous colexios.
  • 2) Para pedir información de como está este proceso da construcción do novo Colexio,  onde  se vai construir,  que se quere construir e porque se está a dilatar este tema.

 

Este fin de semana los carriles del Polígono de Pocomaco sufrirán desvios

­­Apertura de tapas de arquetas e retirada de cartel de obra na primeira avenida do Polígono de Pocomaco
Entre o sábado 5 de marzo ás 08:00 e o domingo 6 de marzo ás 22:00 horas, será necesario en horario continuo o desvío de carrís cara a beiravías nos puntos onde están as arquetas. Estas están situadas no eixo da vía ou en carril . Valarase a contorna de traballo de cada arqueta. Teranse dous puntos de afección simultaneamente.